فیله خالص میگو سایز ۷۱/۹۰ (متوسط)

۲۵۰.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو دریایی تازه سایز ۳۱/۳۵ (درشت)

۲۶۰.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو دریایی تازه سایز ۲۱/۲۵ (خیلی درشت)

۳۲۰.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله خالص میگو سایز ۳۱/۴۰ (درشت)

۳۵۰.۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید